Obiectivele Fundației

Asistenţă socială

 • Furnizare de servicii de asistenţă socială primară, specializată, conform tipologiei serviciilor sociale prevăzute de legislaţie, pentru: familie, copii, tineri, vârstnici, persoane şi grupuri aflate în situaţii de risc, persoane şi grupuri defavorizate şi / sau marginalizate; persoane cu deficienţe / dizabilităţi (fizice şi locomotorii, de auz şi vorbire, vedere, mentale etc.);
 • Centre de zi pentru copii separaţi sau cu risc de separare de părinţi, persoane vârstnice, persoane victime ale violenţei în familie şi alte persoane în situaţii de dificultate;
 • Prevenirea abuzului şi exploatării, sub diverse forme, a copilului şi prevenirea abandonului şcolar.

Cultură

 • Promovarea valorilor culturii şi spiritualităţii, istoriei, tradiţiilor şi patrimoniului etnografic aparţinând comunităţilor rurale (editarea şi tipărirea de broşuri etc.);
 • Programe de educaţie în domeniul dialogului intercultural;
 • Valorificarea zonelor cu potenţial cultural, istoric, etnografic şi spiritual; d) Promovarea dialogului între valorile culturii europene şi autohtone, prin programe de turism cultural european, contacte, schimburi interculturale cu alte comunităţi şi proiecte de p
 • Promovarea dialogului între valorile culturii europene şi autohtone, prin programe de turism cultural european, contacte, schimburi interculturale cu alte comunităţi şi proiecte de parteneriat cu instituţii din Comunitatea Europeană.

Educaţie

 • Formare profesională pentru persoane şi grupuri defavorizate şi/sau care se confruntă cu excluziunea socială;
 • Programe de instruire vocaţională şi reinstruire;
 • Programe de educaţie şi training în domeniile de activitate ale Asociaţiei (asistenţă socială, asistenţă şi dezvoltare comunitară, educaţie, dezvoltare organizaţională, cultură, mediu, tineret, turism, sport);
 • Ajutor acordat școlarilor: cărți, manuale, PC-uri, excursii etc.

Tineret

 • Tabere şi programe de training pentru pregătirea voluntarilor, dezvoltarea personală, educaţie pro-activă şi creşterea implicării în comunitate;
 • Programe pentru creşterea mobilităţilor şi schimb de experienţă.

Turism

 • Sprijinirea dezvoltării turistice şi culturale a comunei Corbi, județul Argeș, precum şi întărirea şi consolidarea relaţiilor interpersonale în vederea promovării unei activităţi turistice durabile şi eficiente care să pună în valoare potenţialul turistic şi uman din această zonă;
 • Susţinerea unor proiecte de dezvoltare şi cooperare în domeniul turistic;
 • Dezvoltarea turismului de toate tipurile, promovarea de schimburi de date, informaţii, specialişti, precum şi alte forme de cooperare;
 • Promovarea în cadrul programelor turistice a potenţialului local şi conlucrarea cu factori din domeniul culturii, sportului, învăţământului, pentru valorificarea meşteşugurilor tradiţionale, organizarea de târguri cu vânzare şi expoziţii;
 • Realizarea unor proiecte de dezvoltare a turismului prin elaborarea de studii şi analize pe domeniile cu interes turistic;
 • Organizarea de întâlniri informative cu potenţiali investitori în turism, cu deplasări la cât mai multe regiuni cu posibilităţi turistice;
 • Organizarea de conferinţe şi dezbateri pe teme legate de turism, consilierea agenţilor şi întreprizătorilor în domeniu.

Religie

 • Susţinerea şi menţinerea orei de religie în şcoli şi în comunitate;
 • Derularea în şcoală a activităţilor de dezvoltare moral-creştină a elevilor, prin ora de religie şi prin oferte didactice extracurriculare interdisciplinare şi transdisciplinare;acordarea de consultanţă şi consiliere persoanelor interesate de cunoaşterea şi formarea moral-religioasă, precum şi în alte domenii care privesc buna integrare a persoanelor în societate;
 • Susţinerea tradiţiilor religioase şi culturale specifice poporului român;promovarea unor propuneri pentru recunoaşterea rolului major pe care îl are educaţia religioasă în formarea pentru viaţă a persoanelor;
 • Sponsorizarea unor evenimente cu caracter religios şi cultural;organizarea de activităţi (gale, festivaluri, workshopuri, simpozioane, sesiuni, conferinţe, dezbateri, marşuri, manifestaţii şi alte activităţi autorizate de sensibilizare a opiniei publice, concursuri şcolare, lucru pe platforme digitale diverse etc.) cu teme de interes moral-religios, cultural,formativ;apărarea prin diferite forme legale şi, la nevoie, în instanţă, a drepturilor profesorilor de Religie şi ale elevilor care doresc să studieze religia în şcoală;
 • Acordare de ajutor pentru reparații, amenajări, dotări a bisericilor, caselor sociale și parohiale din comună;
 • Fundatia poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si au legatura stransa cu scopul principal al ei. Regenerarea spiritului și moralei creștine a poporului român prin promovarea în cele mai eficiente și potrivite forme a principiilor creștine de gândire, muncă și viață bazate pe conștiința răspunderii pentru mântuirea semenilor.